palvelut

Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu on tärkeä osa rakennusten ja laitteiden toimivu-uden,huollon ja turvallisuuden varmistamisessa

Valaistussuunnittelu
Valaistussuunnittelu on tärkeä osa rakennusten ja tilojen suunnittelua, sillä hyvin suunniteltu lisää turval-lisuutta ja viihtyvyyttä.

Kuntokartoitus
Kiinteistön kuntokartoituksessa         käymme läpi silmämääräisesti ja osin mittaamalla sähköjärjestelmät ja niiden kunto.

Sähköautojen lataus             
Sähköautojen latausjärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa on tärkeää huomioida latauspisteiden koko ja määrä. HYBRIDI latauspiste ei yleensä vaadi suurempaa muutostyötä verratuna TYPE 2

Sähkötyön valvonta
Sähkötyön valvonta on olennainen projektien seurannassa. Työt tulee suorittaa ammattitaitoisesti ja suunnitelmien mukaan.
Aurinkovoimalat
Aurinkovoimaloiden asennus lisääntynyt energiahuuman takia myös taloyhtiöihin ja liike-kiinteistöihin.
Teemme kartoituksen ja suunnitelmat asiakkaan toivomuksen mukaisesti.
sUUNNITTELUN MOTTO

  • Sähkösuunnitelmien tarkastus ennen luovutusta
  • Selkeät dokumentit
  • Eri suunnittelualojen vertailu ( yhteensovittaminen )
  • Tietomallinnus isoissa projekteissaPROJEKTEJA

HÄMEENLINNA, TEOLLISUUSHALLI 
X-GROUP OY, 9/2023

SÄHKÖMUUTOKSET, AS OY SOMERONTIE 7

AS OY SOMERONTIE 7, 3/2023
NOKIAN KIRKKO, IV- SANEERAUS
NOKIAN SEURAKUNTA, 5/2023